Macron „Zatrzymaj bombardowania Gazy” wzywa do zawieszenia broni i potępia Hamas

Globalne wyzwania i perspektywy prezydenta Francji Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Izrael do zaprzestania bombardowań w Gazie, podkreślając, że „nie ma usprawiedliwienia” dla zabijania cywilów, zwłaszcza kobiet i dzieci. Uznając prawo Izraela do samoobrony, nalegał, aby zaprzestał nalotów, podkreślając znaczenie zawieszenia broni. Macron potępił działania Hamasu jako terrorysty, ale powstrzymał się od oceny, czy Izrael naruszył prawo międzynarodowe. Podkreślił potrzebę przyłączenia się wszystkich krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, do wezwania do zawieszenia broni. Premier Izraela Benjamin Netanjahu odpowiedział, wzywając narody, aby zamiast tego potępiły Hamas. Macron omówił także inne kwestie globalne, w tym wzrost antysemityzmu, inwazję Rosji na Ukrainę, ekstremizm w Internecie oraz związek między zmianami klimatycznymi a terroryzmem. Wezwał do wspólnych działań i współpracy międzynarodowej, aby stawić czoła tym wyzwaniom.

Krytyczne badanie Europy:

Macron, postrzegany jako epicentrum skrajnego islamu w Europie, dostrzega eskalację i rozprzestrzenianie się protestów przeciwko Izraelowi.

Te demonstracje stanowią dla niego wyzwanie polityczne i związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Populacja muzułmanów we Francji jest zbyt duża, aby sobie z nią poradzić, a protesty wymykają się spod kontroli.

Chociaż jego stanowisko wobec Izraela wydaje się irracjonalne, przyznaje, że nie ma alternatywy.

Oto sedno:

W miarę jak Izrael będzie kontynuował swoje ofensywy, demonstracje i zakłócenia przeciwko niemuzułmanom, w Europie zwolennicy Izraela, Żydzi i nie-Żydzi będą się nasilać.

Ten katalizator może wepchnąć Europę w wojnę religijną.

Oznacza to początek konfliktu.

Nawet jeśli protesty ustaną we Francji, ich pędu nie da się odwrócić.

Muzułmanie w Europie już postrzegają siebie jako niechcianych, przyjmując tylko jedną perspektywę prawną – szariat i lekceważąc wszystko inne.

To jest powrót do wojen religijnych.

W obecnym scenariuszu w Izraelu, szczególnie w Gazie, Hamas ma większość. W rezultacie sprzeciwia się wyborom, aby uniemożliwić Hamasowi dojście do władzy w Gazie.

To, co dzieje się w Gazie, prawdopodobnie ujawni się w Judei i Samarii – nie z pragnienia, ale z powodu wojen religijnych.

Nie ma tu żadnego problemu terytorialnego; To nigdy nie istniało w Europie. Obecna sytuacja ma swoje korzenie wyłącznie w konflikcie religijnym.

Poza progiem wojny najbardziej intrygujący staje się aspekt ekonomiczny. Co czeka Europę pod względem gospodarczym? Gdzie będzie przepływał kapitał? Które branże i akcje będą się rozwijać, a które ulegną upadkowi? Jakie są prognozy?

Te zapytania są monumentalne; Izrael stawia im czoła, a cały świat zmaga się z podobnymi obawami.

Muszę stwierdzić:

Istnieje minimalne prawdopodobieństwo, że moje przewidywania się nie spełnią.

Czy wcześniej, czy później – jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu czy w przyszłym roku – nie da się uniknąć wojny domowej w Europie przeciwko islamowi i Zachodowi.

To wywoła gwałtowne demonstracje w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Chociaż nie wszyscy będą angażować się w otwartą wojnę, należy spodziewać się przypadków poważnej przemocy.

Wynik w Europie może zmienić kształt jej demokratycznej struktury.

Ta perspektywa nie jest powszechnie rozumiana; Macron doskonale zdaje sobie sprawę z zachodzących i nieuchronnych wydarzeń.

Zastanawia się jednak: dlaczego teraz wziąć na siebie tę odpowiedzialność? Niech wyzwanie pojawi się, gdy już sobie z nim poradzi – dlaczego powinno to być jego zmartwieniem?

Historycznie rzecz biorąc, osoby przyjmujące takie poglądy działały, co doprowadziło do obecnego rezultatu.

Skrajna prawica, sprzeciwiająca się islamowi, ma znaczne wpływy.

Zjednoczenie Narodowe (po francusku: Rassemblement National lub RN), wcześniej znane jako Front Narodowy do 2018 r., to francuska nacjonalistyczna partia prawicowa powiązana ze swoim założycielem, Jeanem-Marie Le Penem.

Pojęcia dobra i zła to elementarne idee przekazywane jednostkom w dzieciństwie, tworzące ramy teoretyczne.

W rzeczywistości walka toczy się o islamizację w Europie. Dla nich chrześcijaństwo, zachodnie ideały i liberalizm są uważane za zło, czyniąc je rzekomym dobrem.

Stany Zjednoczone, oddalone o 6000 kilometrów, rodzą pytania o swoje interesy.

Wielu Amerykanom brakuje dokładnej wiedzy na temat położenia Izraela poza jego pozycją na Bliskim Wschodzie.

Ich zainteresowanie sprowadza się do jednej rzeczy – pieniędzy!

Dla tych, których zainteresowania wykraczają poza zyski pieniężne, ich motywacje stoją w bezpośredniej sprzeczności z islamem.

Ewangelicy, głównie zwolennicy Izraela i Żydów na całym świecie, wierzą, że wojna Gogów i Magogów rozpocznie się w Izraelu, zaznaczając powrót Jezusa.

Ta wiara bezpośrednio zaprzecza wierze islamu.

Cały świat zachodni zmierza w stronę konfliktu religijnego – jest to scenariusz, który Chińczycy i Rosjanie wykorzystują do wywołania zamieszania, zapewniając niezbędny spokój do realizacji swoich interesów.

To uzasadnia wsparcie Rosjan i Chińczyków dla narodów islamskich.

Przeważają dwa z trzech aspektów.

Jedynym podmiotem przygotowanym do zajęcia się tą kwestią i jej rozwiązania są Stany Zjednoczone.

Inwestowanie w Stanach Zjednoczonych oferuje wiele korzyści:

  1. Udało im się pokonać 9 września, dysponując odpowiednimi strategiami radzenia sobie z wyzwaniami i dobrze skonstruowanymi przepisami.
  2. Mogą poszczycić się najpotężniejszą armią na świecie.
  3. Geograficznie odizolowany od naturalnych przeciwników.
  4. Trzymaj najcenniejszą i kluczową walutę w obrocie na całym świecie.
  5. Posiadaj najnowocześniejszą broń i technologie produkcyjne.
  6. Siedziba największych firm technologicznych na świecie.
  7. Obfite zasoby naturalne zdolne do utrzymania całych Stanów Zjednoczonych.
  8. stwórz kopię zapasową największej na świecie rezerwy złota.

 

Podsumowując, triumf Izraela jest nieunikniony z powodu braku alternatyw.

Wydarzenia rozgrywające się na świecie są nieodwracalne.

Kiedy chaos ogarnie Europę, Izrael osiągnie okres względnego spokoju, umożliwiając mu realizację swoich celów z większą swobodą.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter ogólny. Informacje nie są dostosowane do warunków specyficznych dla Twojej osoby lub podmiotu. Podane informacje nie mogą być traktowane jako porady osobiste, zawodowe lub prawne ani porady inwestycyjne dla użytkownika.

Ta strona internetowa i wszystkie informacje są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowią porady finansowej. Signal Mastermind Signals nie jest usługą udzielania porad prawnych i finansowych; wszelkie podane tutaj informacje są wyłącznie osobistą opinią autora (nie są poradami ani poradami finansowymi w jakimkolwiek sensie oraz w sensie jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia lub prawa jakiegokolwiek kraju) i nie mogą być wykorzystywane do działalności finansowej. Signal Mastermind Signals nie oferuje, nie obsługuje ani nie świadczy usług finansowych, maklerskich, handlowych ani inwestycyjnych i nie jest doradcą finansowym. Signal Mastermind Signals to raczej strona edukacyjna i platforma do wymiany informacji na temat rynku Forex. Każde ujawnienie informacji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących zysków lub przychodów, nie stanowi gwarancji. Żadna metoda ani system handlowy nie gwarantuje, że przyniesie zysk, dlatego zawsze pamiętaj, że handel może prowadzić do strat. Odpowiedzialność handlowa, niezależnie od tego, czy prowadzi do zysków, czy strat, należy do Ciebie i musisz zgodzić się nie przechowywać Signal Mastermind Signals ani innych dostawców informacji, którzy są w jakikolwiek sposób odpowiedzialni. Korzystanie z systemu oznacza akceptację przez użytkownika Oświadczenia i Warunków użytkowania.

Signal Mastermind Signals nie jest zarejestrowanym konsultantem inwestycyjnym ani brokerem ani nie oferuje kupna ani sprzedaży żadnego z instrumentów finansowych wymienionych w oferowanych usługach.

Chociaż Signal Mastermind Signals uważa, że ​​dostarczane treści są dokładne, nie ma wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dokładności. Podane informacje są uważane za wiarygodne; Signal Mastermind Signals nie gwarantuje dokładności ani kompletności dostarczonych informacji. Osoby trzecie zwracają się do Signal Mastermind Signals w celu dostarczenia technologii i informacji, jeśli strona trzecia zawiedzie, a wtedy istnieje ryzyko, że informacje mogą być opóźnione lub w ogóle nie zostaną dostarczone.
Wszelkie informacje i komentarze zawarte na tej stronie, w tym między innymi opinie, analizy, wiadomości, ceny, badania i ogólne, nie stanowią porady inwestycyjnej ani zaproszenia do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek rodzaju instrumentu. Signal Mastermind Signals nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać, bezpośrednio lub pośrednio, z użycia lub zależności od takich informacji.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są osobistymi opiniami lub przekonaniami autora. Żadne z tych danych nie stanowią rekomendacji ani porady finansowej w jakimkolwiek sensie, również w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy handlowej lub prawa. Autorzy, wydawcy i podmioty stowarzyszone Signal Mastermind Signals nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Twoje transakcje.

Informacje i opinie zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym, nigdy nie powinny być traktowane jako bezpośrednia lub pośrednia porada dotycząca otwarcia rachunku handlowego i/lub inwestowania pieniędzy w handel na rynku Forex z jakąkolwiek firmą Forex. Signal Mastermind Signals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika w celu utworzenia konta handlowca u któregokolwiek z brokerów wymienionych na tej stronie. Każdy, kto zdecyduje się założyć rachunek handlowy lub skorzystać z bezpłatnych lub płatnych usług którejkolwiek z firm Brokerskich wymienionych na tej stronie, ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.

Każda instytucja, która oferuje usługę i jest wymieniona na tej stronie, w tym brokerzy forex, firmy finansowe i inne instytucje, jest obecna wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie oceny, oceny, banery, recenzje lub inne informacje znalezione dla którejkolwiek z wyżej wymienionych instytucji są podawane w ściśle obiektywny sposób i zgodnie z najlepszym możliwym odzwierciedleniem materiałów na oficjalnej stronie internetowej firmy.

Handel na rynku Forex/CFD wiąże się z potencjalnie wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni finansowej może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść traderów. Przed każdą inwestycją na rynku Forex/CFD należy dokładnie rozważyć swoje cele, dotychczasowe doświadczenie i poziom ryzyka. Opinie i dane zawarte na tej stronie nie powinny być traktowane jako sugestie lub porady dotyczące sprzedaży lub zakupu waluty lub innych instrumentów. Wyniki z przeszłości nie pokazują ani nie gwarantują przyszłych wyników.
Ani firma Signal Mastermind Signals, ani jej podmioty stowarzyszone nie zapewniają dokładności treści udostępnianych w tej Witrynie. Wyraźnie zgadzasz się, że przeglądanie, odwiedzanie lub korzystanie z tej witryny odbywa się na własne ryzyko.

Translate »