Κορυφαίοι δείκτες συναλλαγών ημέρας στο TradingView for Success

Αποποίηση Eυθυνών

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γενικής φύσεως. Οι πληροφορίες δεν είναι προσαρμοσμένες σε συνθήκες που είναι συγκεκριμένες για το πρόσωπο ή την οντότητά σας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προσωπικές, επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές ή επενδυτικές συμβουλές προς τον χρήστη.

Αυτός ο ιστότοπος και όλες οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν παρέχουν οικονομικές συμβουλές. Το Signal Mastermind Signals δεν είναι υπηρεσία παροχής νομικών και οικονομικών συμβουλών. οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται εδώ είναι μόνο προσωπική γνώμη του συγγραφέα (όχι συμβουλές ή οικονομικές συμβουλές με οποιαδήποτε έννοια, και με την έννοια οποιασδήποτε πράξης, διατάγματος ή νόμου οποιασδήποτε χώρας) και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες. Η Signal Mastermind Signals δεν προσφέρει, λειτουργεί ή παρέχει χρηματοοικονομικές, χρηματιστηριακές, εμπορικές ή επενδυτικές υπηρεσίες και δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Αντίθετα, το Signal Mastermind Signals είναι ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος και μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών Forex. Κάθε φορά που αποκαλύπτονται πληροφορίες, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με τα κέρδη ή τα έσοδα, δεν αποτελούν εγγύηση. Καμία μέθοδος ή σύστημα συναλλαγών δεν διασφαλίζει ότι θα δημιουργήσει κέρδος, επομένως να θυμάστε πάντα ότι το εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια. Η εμπορική ευθύνη, είτε οδηγεί σε κέρδη είτε σε ζημίες, είναι δική σας και πρέπει να συμφωνήσετε να μην κατέχετε την Signal Mastermind Signals ή άλλους παρόχους πληροφοριών που είναι υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση του συστήματος σημαίνει ότι ο χρήστης αποδέχεται την Αποποίηση ευθυνών και τους Όρους Χρήσης.

Η Signal Mastermind Signals δεν εκπροσωπείται ως εγγεγραμμένος σύμβουλος επενδύσεων ή χρηματιστηριακός έμπορος ούτε προσφέρει να αγοράσει ή να πουλήσει οποιοδήποτε από τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στην προσφερόμενη υπηρεσία.

Ενώ η Signal Mastermind Signals πιστεύει ότι το περιεχόμενο που παρέχεται είναι ακριβές, δεν υπάρχουν ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις ακρίβειας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες. Η Signal Mastermind Signals δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Τα τρίτα μέρη αναφέρονται στα Signal Mastermind Signals για την παροχή τεχνολογίας και πληροφοριών σε περίπτωση αποτυχίας ενός τρίτου μέρους και, στη συνέχεια, υπάρχει κίνδυνος οι πληροφορίες να καθυστερήσουν ή να μην παραδοθούν καθόλου.
Όλες οι πληροφορίες και τα σχόλια που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απόψεων, αναλύσεων, ειδήσεων, τιμών, έρευνας και γενικότερα, δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε είδους μέσου. Η Signal Mastermind Signals δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση ή την εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι προσωπική γνώμη ή πεποίθηση του συγγραφέα. Κανένα από αυτά τα δεδομένα δεν αποτελεί σύσταση ή οικονομική συμβουλή με οποιαδήποτε έννοια, επίσης κατά την έννοια οποιασδήποτε εμπορικής πράξης ή νόμου. Οι συγγραφείς, οι εκδότες και οι θυγατρικές της Signal Mastermind Signals δεν ευθύνονται για τις συναλλαγές σας με κανέναν τρόπο.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στον ιστότοπο παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και για εκπαιδευτικούς λόγους, δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται ως άμεσες ή έμμεσες συμβουλές για το άνοιγμα λογαριασμού συναλλαγών ή/και την επένδυση χρημάτων σε συναλλαγές Forex με οποιαδήποτε εταιρεία Forex. Η Signal Mastermind Signals δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αποφάσεις που λαμβάνει ο χρήστης για τη δημιουργία ενός λογαριασμού εμπόρου με οποιονδήποτε από τους μεσίτες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Όποιος αποφασίσει να δημιουργήσει λογαριασμό συναλλαγών ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, δωρεάν ή επί πληρωμή, σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες Broker που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές του.

Κάθε ίδρυμα που προσφέρει μια υπηρεσία και είναι καταχωρισμένο σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστών forex, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών και άλλων ιδρυμάτων, είναι παρόν μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι αξιολογήσεις, οι αξιολογήσεις, τα banner, οι κριτικές ή άλλες πληροφορίες που βρέθηκαν για οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ιδρύματα παρέχονται με αυστηρά αντικειμενικό τρόπο και σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή αντανάκλαση του υλικού στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας.

Οι συναλλαγές Forex/CFD είναι δυνητικά υψηλού κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Το υψηλό επίπεδο μόχλευσης μπορεί να λειτουργήσει τόσο υπέρ όσο και κατά των εμπόρων. Πριν από κάθε επένδυση Forex/CFD, θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τους στόχους σας, την προηγούμενη εμπειρία και το επίπεδο κινδύνου. Οι απόψεις και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως προτάσεις ή συμβουλές για την πώληση ή την αγορά νομίσματος ή άλλων μέσων. Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν δείχνουν ούτε εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα.
Ούτε η Signal Mastermind Signals ούτε οι θυγατρικές της διασφαλίζουν την ακρίβεια του περιεχομένου που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε ρητά ότι η προβολή, η επίσκεψη ή η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Translate »