Strategie obchodování s opcemi PDF: Bible obchodníka

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace na této webové stránce jsou obecné povahy. Informace nejsou přizpůsobeny podmínkám, které jsou specifické pro vaši osobu nebo subjekt. Poskytnuté informace nelze považovat za osobní, odborné nebo právní poradenství nebo investiční poradenství uživateli.

Tato webová stránka a veškeré informace jsou určeny pouze pro vzdělávací účely a neposkytují finanční poradenství. Signal Mastermind Signals není služba poskytující právní a finanční poradenství; veškeré zde uvedené informace jsou pouze osobním názorem autora (nikoli poradenstvím nebo finančním poradenstvím v žádném smyslu a ve smyslu jakéhokoli zákona, vyhlášky nebo zákona jakékoli země) a nesmí být použity pro finanční aktivity. Signal Mastermind Signals nenabízí, neprovozuje ani neposkytuje finanční, makléřské, obchodní nebo investiční služby a není finančním poradcem. Signal Mastermind Signals je spíše vzdělávací stránka a platforma pro výměnu informací o Forexu. Kdykoli jsou zveřejněny informace, ať už výslovné nebo předpokládané, o zisku nebo výnosech, není to záruka. Žádná metoda ani obchodní systém nezaručuje, že bude generovat zisk, takže vždy pamatujte, že obchod může vést ke ztrátě. Odpovědnost za obchodování, ať už vede k ziskům nebo ztrátám, je vaše a musíte souhlasit s tím, že nebudete držet Signal Mastermind Signals nebo jiné poskytovatele informací, kteří jsou jakýmkoli způsobem odpovědní. Používání systému znamená, že uživatel přijímá prohlášení o vyloučení odpovědnosti a podmínky použití.

Signal Mastermind Signals není zastoupena jako registrovaný investiční poradce nebo makléřský obchodník ani nenabízí ke koupi nebo prodeji žádné z finančních nástrojů uvedených v nabízené službě.

Přestože Signal Mastermind Signals věří, že poskytovaný obsah je přesný, neexistují žádné výslovné ani předpokládané záruky přesnosti. Poskytnuté informace jsou považovány za spolehlivé; Signal Mastermind Signals nezaručuje přesnost ani úplnost poskytovaných informací. Třetí strany odkazují na Signal Mastermind Signals pro poskytování technologií a informací, pokud třetí strana selže, a pak existuje riziko, že informace mohou být zpožděny nebo nebudou dodány vůbec.
Veškeré informace a komentáře obsažené na této webové stránce, včetně, ale nejen, názorů, analýz, zpráv, cen, výzkumu a obecně, nepředstavují investiční poradenství ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli typu nástroje. Signal Mastermind Signals nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou přímo či nepřímo vyplynout z použití nebo závislosti na takových informacích.

Veškeré informace obsažené na této webové stránce jsou osobním názorem nebo přesvědčením autora. Žádný z těchto údajů není doporučením nebo finančním poradenstvím v žádném smyslu, a to ani ve smyslu jakéhokoli obchodního zákona nebo zákona. Spisovatelé, vydavatelé a přidružené společnosti Signal Mastermind Signals nenesou žádnou odpovědnost za vaše obchodování.

Informace a názory obsažené na této stránce jsou poskytovány pouze pro informaci a ze vzdělávacích důvodů, nikdy by neměly být považovány za přímé nebo nepřímé rady k otevření obchodního účtu a/nebo investování peněz do obchodování na Forexu u jakékoli Forexové společnosti. Signal Mastermind Signals nepřebírá žádnou odpovědnost za jakákoli rozhodnutí přijatá uživatelem za účelem vytvoření obchodního účtu u kteréhokoli z brokerů uvedených na této webové stránce. Každý, kdo se rozhodne založit si obchodní účet nebo využívat služby, ať už zdarma nebo za úplatu, kterékoli z Brokerských společností zmíněných na tomto webu, nese plnou odpovědnost za své jednání.

Jakákoli instituce, která nabízí službu a je uvedena na těchto webových stránkách, včetně forexových brokerů, finančních společností a dalších institucí, je přítomna pouze pro informační účely. Všechna hodnocení, hodnocení, bannery, recenze, případně další informace zjištěné u kterékoli z výše uvedených institucí jsou poskytovány přísně objektivním způsobem a podle nejlepší možné reflexe materiálů na oficiálních stránkách společnosti.

Forex/CFD obchodování je potenciálně vysoce rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může fungovat pro obchodníky i proti nim. Před každou investicí Forex/CFD byste měli pečlivě zvážit své cíle, minulé zkušenosti a úroveň rizika. Názory a údaje obsažené na těchto stránkách by neměly být považovány za návrhy nebo rady pro prodej nebo nákup měny nebo jiných nástrojů. Minulé výsledky neukazují ani nezaručují budoucí výsledky.
Společnost Signal Mastermind Signals ani její přidružené společnosti nezaručují přesnost obsahu poskytovaného na této stránce. Výslovně souhlasíte s tím, že prohlížení, návštěva nebo používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko.

Translate »